חזור BackBack

Telex Transfers Address:

The First International Bank of Israel

Swift Code: FIRBILITXXX

For Pagi Beit Shemesh (179) Branch

Nachal Hakishon 48 Beit Shemesh

Tel: 972-2-9906400
Fax: 972-2-9906410

Acct. #: 538949

Name: CHESED L'SHAUL

There is no need for ABA# or other identification. Our US $ correspondent include the major New York Banks: Republic, Citibank, Chase Manhattan, Bankers.

:להעברת תרומות

עבור מוסדות חסד לשאול, בית שמש

בנק פאג"י מס' 52 סניף 179

מספר חשבון 409/538949

רח' נחל קישון 48, רמת בית שמש

לבירור אצל רב שאול רווח 5308 761 052

רח' נחל קישון 14/3 רמת בית שמש

להצלחת נחמן דן בן מרים הלוי ניו ג'רזי
לזיווג הגון בקרוב